BÖLÜMLER / KISA KISA


Türkiye'de Yumurta Tüketimi Düşük

Yumurta tüketiminde dünyada 88'inci sırada yer
alan Türkiye'de bu besine olan ilginin artırılması
için, tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi
gerektiği bildirildi. Konya Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Kara, yumurtanın anne sütünden sonra
en değerli besin maddesi olmasına karşın, ülkede
yeterince tüketilmediğini söyledi. Türkiye'de kişi
başına düşen yumurta tüketiminin yıllık 83 adet
olduğunu belirten Kara, dünya üretiminde
14'üncü sırada olan ülkemizin buna karşın
tüketimde 88'inci sırada yer aldığını belirtiyor.
Fındık ve mercimekte olduğu gibi tüketimi teşvik
için uzun dönemli ve sistematik bir biçimde
televizyon, radyo ve gazeteler kullanılarak
kampanya başlatılmasının gereğini önemle
vurguluyor.

Tarım Bakanlığı Küçülmekte Kararlı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, teşkilatlarında köklü değişikliğe gidiyor. Taşra ve merkez birimlerinin işleyişini ayrıntıları ile gözden geçiren Tarım Bakanlığı, önümüzdeki günlerde radikal kararlar alacak. İstihdam fazlası kadrolar, üretim ve araştırma yapan işletmelerini kapsayan yeni uygulamalarını hayata geçirecek olan bakanlık, çiftçilerin sorunlarına kısa zamanda çözüm bulacak bir yapıyı hedefliyor. Tarım Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarımsal Geliştirme ve Üretim Genel Müdürlüğü (TÜGEM) ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nde yapacağı düzenlemeler ile küçülme yoluna girdi. Tarım Bakanlığı beş ilde kiraya verilecek veya irtifak hakkı tesis edilecek araziler ilan etti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bölge ofisleri sayısını azaltması ile başlayan Tarım Bakanlığı'ndaki yeni süreç, bakanlığın işletmelerine ait arazilerin tarımsal üretim yapacak özel sektöre kiralanma imkanı sağlanması ile devam ediyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın gözetiminde projeye dayalı tarımsal üretim yapmak isteyenlere yönelik sunulan arazilerin Kayseri, Kocaeli, Bitlis, Antalya illerinde bir Eskişehir'de ise beş parsel olduğu ilan edildi. Söz konusu arazilerin kiralanma süresi 10, irtifak hakkı süresinin ise azami 29 yıl olduğu belirtildi. Öte yandan Tarım Bakanlığı'na bağlı bulunan araştırma, üretim, işletme ve çiftçiye kredi sağlayan Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü (TİGEM), Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarımsal Geliştirme ve Üretim Genel Müdürlüğü (TÜGEM) ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi genel müdürlüklerin illerdeki birimlerinin kapatılacağı yada birleştirileceği öğrenildi.

Sığır Eti 12 Ayın Zam Şampiyonu

Dünya Emtia İndeksi'nde nisan ayları itibariyle 12 aylık mukayesede en yüksek fiyat artışı yüzde 89.5 ile sığır etinde gerçekleşti.
Nisan ayında ise en yüksek fiyat artışı yüzde 10.5 ile şekerde gerçekleşirken, ikinci sırada yüzde 4.5 pamuk, üçüncü sırada ise yüzde 4.0 ile pamuk
ipliği yer almıştır. Toptancı piyasalarda işlem gören yirmi temel malın toptan fiyatlarıyla hazırlanıp yayınlanmakta olan Dünya Emtia İndeksi'ndeki
yüzde değişimler aşağıda verilmiştir. 2002-2003 Nisan dönemindeki yıllık karşılaştırmada en yüksek fiyat artışı yüzde 89.5 ile sığır etinde
gerçekleşirken, fiyat artışında yüzde 62.7 ile kauçuk ikinci sırada, yüzde 53.3 ile pik demir üçüncü sırada yer almıştır.
İndeks kapsamına giren diğer mallardaki 12 aylık fiyat artışları ise şu şekildedir: Mazotta yüzde 41.4, pamukta yüzde 41.0, buğdayda yüzde 39.5,
kurşunda yüzde 38.1, pamuk ipliğinde yüzde 33.3, kerestede yüzde 28.6, putrelde yüzde 27.9, şekerde yüzde 22.4, kuru üzümde yüzde 14.0,
bakırda yüzde 12.7, kuru fasulyede yüzde 10.6, kalayda yüzde 6.5, pirinçte yüzde 4.5, çinkoda yüzde 1.8, tenekede değişme olmamış, fındıkta
yüzde 13.8 azalış ve çimentoda yüzde 16.4 düşüş gözlenmiştir. 2002 Nisan ayında ise aylık değişimler şöyledir: Şekerde resmi zamdan
kaynaklanan yüzde 10.5 artış, pamukta arzdan kaynaklanan yüzde 4.5 artış, pamuk ipliğinde arz ve talepten kaynaklanan yüzde 4 artış. Sığır
etinde talep ve arz yetersizliğinden kaynaklanan yüzde 1.5 artış, pik demirde mart ayının yansıması olarak binde 8 artış gerçekleşirken, kurşun,
kalay, çinko, fındık, pirinç, kuru üzüm, kereste, kuru fasulye, teneke fiyatlarında değişme olmamış, çimentoda talep yetersizliği nedeniyle yüzde 1.1
fiyat düşüşü, bakırda yine aynı nedenle yüzde 3.0 fiyat düşüşü, buğdayda üretici satışının çokluğundan kaynaklanan yüzde 3.3 azalış, putrelde resmi indirimden kaynaklanan yüzde 3.6 azalış, kauçukta dövizdeki düşüş nedeniyle yüzde 8.0'lık fiyat düşüşü, mazotta resmi indirimden
kaynaklanan yüzde 8.2'lik bir fiyat düşüşü yaşanmıştır.

 

Domates Fiyatlarındaki Artış Üreticiyi Sevindirdi

Antalya Ziraat Odası Başkanı Halil Ordu, bölgede kış mevsiminin sera üretimi açısında çok sert geçtiğini belirterek, çiçeklerde döllenme sorunu yaşandığını, bu nedenle de domates ve diğer turfanda sebzenin geç çıktığını söyledi. İlkbahar ekimi ürünün toptancı hallerine yeni gelmeye başladığına işaret eden Ordu, ''Domateste arz yok, ama talep çok. Üreticiler, şu andaki domates fiyatlarından oldukça memnun. Domates ihracatı da iyi gidiyor. Rusya'dan büyük talep var'' dedi. Tüketici açısından asıl ucuzluğun yaz dönemine kaldığını anlatan Ordu, şöyle konuştu:

''Tüketici de ucuzluk açısından Mayıs'ın ikinci haftasından sonra sevinebilir. Asıl ucuzluk Mayıs'ın 15'inden sonra ve Haziran ayının başlarında olacak. Ucuzluk, tarla ürününün bollaşmasıyla yaşanacak.'' Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, birinci kalite cam sera ürünü domates 1 milyon 900 bin, arılı ve salkım domates 2'şer milyon liradan satılıyor.

Çilek Üretimi İyi Yolda

Çilek yetiştirilen alanların her geçen gün büyüdüğü bildirildi. Aydın Tarım İl Müdürü Şakir Dümenci, ülkede en fazla Marmara, Akdeniz ve Ege
Bölgesi'nde yetiştirilen çileğin, Aydın ili için ayrı bir önemi bulunduğunu vurguladı.Dümenci, devamla şöyle konuştu: ''Çilek yetiştirilen alanlarımız her geçen büyüyor. 1998 yılında örtü altı dahil
toplam çilek üretim alanımız 3,067 dekar iken, beşyıl sonra 2002 yılında 3,444 dekara ulaşmıştır. Üretim miktarı da 10 bin 207 tondan 12 bin 71 tona yükselmiştir. Çünkü çilek pazarda, taze meyvenin az olduğu dönemlerde olgunlaşması nedeniyle, iyi bir pazar avantajına sahiptir. Ve sürekli üreticisinin yüzünü güldüren bir meyvedir.''
Dümenci, 2002 yılı istatiki verilerine göre, çilekte 2 bin 783 dekar örtü altı yetiştiriciliğinin teşkil ettiğini, üretim alanlarının yüzde 31.2'sinin çilek tarımına ayrıldığının görüldüğünü açıkladı. Çilek üretiminin daha modern tekniklerle yapılmaya başlandığını anlatan Dümenci, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çilekler plastik tüneller altında yetiştirilip, sulama ve gübrelemede damlama, sulama sistemleri kullanılmaktadır. Yabancı otla mücadele için siyah plastik malçlar serilmektedir. İlimizde en fazla, Camarosa türü çilek üretimi yapılmakta, yüksek verim alınmasını sağlayan frigo fideler kullanılmaktadır.''

Fındık Üreticileri Politikalarını Belirleyecek

Bir yıl önce oluşturulan Fındık Koordinasyon Kurulu (FKK), 2003 yılı ürünü fındıkta izlenecek kısa, orta ve uzun vadeli politikaları belirleyecek. Yapılan yazılı açıklamada, FKK ile TOBB'un ortaklaşa düzenleyeceği "2003 Yılı Fındıkta Uygulanması Gereken Politikalar ve Türk Fındığının Geleceği" konulu toplantının 3 Mayıs cumartesi günü TOBB'un ev sahipliğinde Ankara'da yapılacağı bildirildi. Devletin zirvesinin katılacağı toplantıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Abdülatif Şener ve Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Ali Babacan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Orman Bakanı Osman Pepe, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Çevre Bakanı Kürşat Tüzmen ile fındık üreten illerin tüm milletvekilleri, ticaret ve sanayi odaları başkanları ile ticaret borsaları başkanları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Fiskobirlik ve TÜBİTAK başkan ve temsilcileri ile fındık ihracatcıları, tüccarları ve üretici birliklerinin temsilcilerinin davet edildiği açıklandı.
Geçen yıl TOBB Başkan vekili Faik Yavuz'un başkanlığında yapılan "Fındıkta Sorunlar ve Hedefler" konulu toplantıda ortaya konulan görüşler doğrultusunda varılan noktalara ilişkin değerlendirmelerin de yapılacağı toplantıda öncelikle 2003 yılı ürünü olmak üzere fındıkta izlenecek kısa, orta ve uzun vadeli politikaların ele alınacağı bildirildi.
Fındık üreten illerin Ticaret Borsaları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Fiskobirlik, TÜBİTAK ve ilgili kuruluşların temsilcilerinden oluşan Fındık Koordinasyon Kurulu 4. dönem toplantısı ise 4 Mayıs pazar günü Ankara'da yapılacak. Dönem toplantısında uydudan yararlanılarak fındık alanları ve bu alanlardaki verimlilik miktarının belirlenmesi, fındıkta iç tüketimi arttırmak için Fındık Tanıtım Günleri Projesi ve üreticisinin eğitime katkı sağlaması için kütük takvim hazırlanması konularının ele alınacağı bildirildi.

 

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

BÖLÜMLER

>> Kısa kısa


 
ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.