GÜBRELEME AMAÇLI YAPRAK VE TOPRAK ANALİZLERİ

   Tarımsal uğraşılarda amaç , birim alandan daha fazla ve nitelikli ürün almaktır.Gübreleme , bu amaca yönelik önlemlerin en başta geleni  ve en önemlisidir.Bilinçli ve dengeli bir gübrelemenin ilk adımı ise toprak ve bitki analizleri ile bahçenin toprak özellikleri ve bitkinin beslenme düzeyinin belirlenmesidir.
Yapılan analizlerle toprağın bazı özellikleri ve bitki  besin maddelerinin miktarları belirlenmekte , çıkan sonuçlar doğrultusunda yetiştirilen ya da yetiştirilecek olan bitkilerin gereksinim duyduğu besin maddelerini saptamak mümkün olmaktadır.Toprak analizleri yanında bugün tüm dünya da yaprak ve meyve analizleri de yapılarak gübreleme programları hazırlanmaktadır.yaprakların , bitkilerin beslenme durumunu en iyi belirleyen organlar olduğu yapılan çalışmalarla saptanmış ve bu nedenle yaprak analizleri son yıllarda daha da önem kazanmıştır. Günümüze değin yapılan çalışmalar üreticilerin büyük bir çoğunluğunun toprak ve yaprak analizi yaptırmaksızın gübreleme yaptığını ortaya koymaktadır.Oysa ki tarımsal girdilerin içinde gübrelerin payı oldukça yüksektir ve yoğun tarımın giderek yaygınlaşmasıyla kimyasal gübre kullanımı da hızla artmaktadır.Ülkemiz de petrolden sonra en fazla döviz gübre ve gübre hammaddelerinin dış alımında kullanılmaktadır.Özellikle günümüzde damla sulama sulama ile gübrelemenin de yaygınlaşmasıyla aşırı gübre kullanıldığı bir gerçektir.Analize dayalı olmadan dekara verilecek bir kilogramlık fazla gübrenin bile zamanla oldukça ekonomik zararlara yol açacağı bilinmelidir. Çevreyi kirletmeden , birim alandan elde edilmesi amaçlanan verimi azaltmadan ,ürün ürün kalitesini bozmadan bitki ve ürün gelişimi sağlamak ancak ve ancak dengeli bir gübreleme ile mümkündür.Toprak ve yaprak analizleri bilinçli gübrelemenin olmazsa olmazıdır.

Yaprak ve Toprak Örnekleri Nasıl Alınmalıdır?

Yaprak ve toprak analizlerinden de gereken hassasiyette sonuçların elde edilmesi ve bu sonuçlara dayanılarak doğru bir gübreleme programı yapılması için toprak ve yaprak örneklerinin uygun biçimde ve uygun zamanda teknik elemanlar tarafından alınması gerekmektedir.

Toprak Örneği Alımında Uyulması gereken Kurallar Nelerdir?

Toprak örneklerinin alım zamanı ekim veya dikimden yaklaşık 1 ay önce olup , bahçenin genel görünümüne bakılarak  eğim,yükseklik,drenaj,toprak derinliği ve diğer özellikleri yönünden benzer olan her 20 dekar için bir örnek alınmalıdır. Çit-yol kenarları , harman yeri , kanal ve karıklar , tümsek ve çukurlu , sap , çöp ve yabancı otların yakıldığı yerler ile gübre yığını ve su birikintisi olan yerlerden örnek alınmamalı , ayrıca , örneklerin , köklerin yayıldığı  ,yani gübrenin uygulandığı yerden alınmasına özen gösterilmelidir.

   Toprak Örneği Nasıl Alınır?  

   Toprak örneklerinin alınmasında bel , toprak burgusu ve toprak sondası gibi aletler kullanılır . Ayrıca kova veya çuval parçası , etiket ve bilgi formu ile naylon torba gereklidir.
   Toprak örnekleri  , bahçe , tarla veya seranın genel durumuna göre S , U , Z şeklinde dolaşılarak , en az 6 yerden , meyve bahçesi ise ağaçların taç izdüşümlerinden 0-20 cm ve 20-40 cm olmak üzere iki derinlik , tarla veya seralardan ise 0-30 cm'lik tek derinlikten , yukarda belirtilen  kurallara uyularak alınmalıdır.
Bunun için : Örnek alınacak noktada alınacak otlar çapa ve kazma ile toprak kaldırılmadan  temizlenir ve 50 cm derinlikte V şeklinde bir çukur açılır. Çukurun yan duvarından bel-kürek ile önce 0-20 cm derinlikten 2-3 parmak kalınlığında toprak dilimi alınır , kova veya çuval içine konur ; sonra 20-40 cm derinlikten aynı şekilde toprak toprak dilimi alınır başka bir kova veya çuvalın içine konur . Bu şekilde belirlenen diğer noktalardan da örnek alınır ,aynı derinliğe ait topraklar bir araya toplanır.Varsa içindeki taş , bitki , artıkları temizlenir ve toprak iyice karıştırılır , yaklaşık 1-1,5kg kadarı naylon veya bez torbaya konur . İki adet etikete kurşun kalem ile il/ilçe/köy/mevki adı-soyadı ,toprak derinliği ve örnekleme tarihi yazılarak biri torbanın içine atılır , diğeri ağzına bağlanır en kısa zamanda ilgili laboratuvara ulaştırılır.

   Yaprak Örneği Alımında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?  
     
Bahçede farklı çeşit ve yaş grubunda bitkiler varsa her biri için ayrı örnek alınmalıdır.Bahçe toprak özellikleri yönünden farklılıklar gösteriyor ise her bir kısımdan ayrı örnek alınmalıdır . Hastalık , zararlı belirtisi olan , yanmış , kurumuş , kıvrılmış ya da herhangi bir böcek tarafından yenmiş  yırtılmış yapraklar alınmamalıdır.Özellikleri yönünden benzer olan her 20 dekar için bir örnek alınmalıdır.

   Yaprak Örneği Nasıl Alınır?    

   Yaprak örnekleri bahçenin genel görünüşüne göre S , U , Z şeklinde dolaşılarak bahçeyi temsil edecek şekilde ve bitkinin türüne göre Çizelge-1 de anlatıldığı gibi alınır.Bu şekilde alınan yaprak örnekleri delikli naylon torbaya konulup , hazırlanan 2 etikete kurşun kalemle toprak örneğinde olduğu gibi bilgiler yazılır , biri torbanın içine atılır diğeri ağzına bağlanır ve Bahçe Bilgi Formu ile birlikte en kısa zamanda ilgili laboratuvara ulaştırılır.Aynı gün getirilemeyen örnekler buzdolabında kısa bir süre için saklanmalıdır. 

BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

SEKTÖREL

>>
Gübreleme amaçlı yaprak ve toprak analizleri
>>
Buğday üretiminde yeni bir yıla girerken
>> Sığırda dişe bakarak yaş tayini

ANA SAYFAYA DÖNDr. İtiraf Çakır
Zir. Yük. Müh. Alata Bahçe Kült.Arş. Ent. Md. 

 

 

 
 
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.